Project Organisatie Advies


U heef goed gekwalificeerde en ervaren Project Managers in dienst en toch lopen projecten niet altijd naar tevredenheid. Project Management moet in uw organisatie worden ingebed. Dit inbedden is vanuit de eigen organisatie vaak lastig te realiseren: men is druk bezig met de uitvoering van projecten en processen rondom alle projecten vorm geven is vanuit de eigen organisatie ook niet eenvoudig aan te pakken. Om u een indruk te geven welke ondersteuning ik u kan bieden:

  • Voor welke (Project Management) Methode heeft u organisatie gekozen? Wordt deze effectief en efficiënt toegepast?
  • Wat is de processinrichting rondom projecten in uw organisatie?
  • Is er een Project Management Office welke alle projecten volgt, standaarden onderhoud en projecten ondersteunt?
  • Wordt het Project Portfolio vanuit uw management aangestuurd, Heeft u een Project Dashboard?
  • Wat is het opleidingsniveau van uw Project Managers? Welke trainingen kunnen hun vaardigheden nog verder verbeteren?

In overleg stellen we tevoren vast op welke onderdelen u een advies wilt hebben. Het advies wordt dan nader uitgewerkt en besproken. Bij de door u gekozen uitvoering, kunnen we in overleg nadere ondersteuning bij de uitvoering geven.