Visie


Giberius IT Management en Training is gericht op het leveren van Project Management en aanvullende diensten. De projecten zijn IT gerelateerd en u moet hierbij denken aan Applicatie Implementatie, Custom Development, Business Intelligence, Systeem Integratie, Monitoring en Architectuur.

Er zijn vele projectmanagement en systeemontwikkeling methodieken. Giberius IT Management en Training heeft gekozen voor Prince2, MSP (Managing Succesfull Programs), Scrum (een Agile Method) en UML (Unified Modeling Language). We zijn tevens goed bekend met de PMBOK (Project Management Body of Knowledge) en OUM (Oracle Universal Method).

Het beheersen en toepassen van projectmanagement en systeemontwikkeling methoden is belangrijk maar geeft geen garantie op success. Uit de methoden nemen we pragmatisch datgene wat voor uw situatie nodig is maar ten alle tijde letten we op de invulling van de project successfactoren:

 1. Een stuurgroep met de Business Sponsor en andere senior business managers.
 2. Betrokkenheid van eindgebruikers en Subject Matter Experts gedurende het gehele project.
 3. Heldere business doelen en requirements.
 4. Een ervaren en gekwalificeerde project manager.
 5. Skilled Resources, teambuilding en goede samenwerking van alle stakeholders.
 6. Een Agile/Scrum georiënteerde aanpak.
 7. De project basics moeten op orde zijn:
  • Een ontwerp van goede kwaliteit.
  • Realistische schattingen en planning.
  • Vroeg en veel testen.
 8. Architectuur: gebruik maken van de standaarden, de project/product specificatie aspecten uitwerken in een Architectuur Ontwerp.
 9. Projecten zo klein en kort als mogelijk houden, verdeel het project over meerdere iteraties waarbij iedere iteratie iets bruikbaars oplevert aan de organisatie.

Algemene kennis en opleiding van het vak Project Management is zeer belangrijk. Wat we echter nog belangrijker vinden, is ervaring en het geheel van gedragseigenschappen van een projectmanager. Een Project Manager is de linking pin tussen de Business Sponsor, de Subject Matter Experts, de software ontwikkeling organisatie en de beheerorganisatie. Een projectmanager vult geen van deze rollen in. Hij heeft wel inzicht in ieders rol en brengt deze samen in een gestructureerd project ten einde het resultaat dat de stuurgroep voor ogen heeft te realiseren. Daarin speelt de Project Manager een essentiële rol.

In eerste instantie voeren we projecten bij voorkeur uit met medewerkers uit uw organisatie, eventueel met aanvullende training voor uw medewerkers. Zo blijft de kennis en kunde geborgd en geeft dit minder kosten. Waar de behoefte bestaat, kunnen externe leveranciers worden ingezet. We beschikken over een uitgebreid netwerk van IT organisaties en ervaren ZZP-ers.

De relatie tussen de opdrachtgever en de project manager is van groot belang. De opdrachtgever bepaald ten alle tijden wat de doelen en prioriteiten zijn. Zijn betrokkenheid is voorwaarde voor project success. Als project manager neem ik het werk uit handen en zorg voor een goed verloop van het project.