Project Startup, Estimates en Planning


Een goed begin is het halve werk. Tom kan ondersteuning bieden bij de startup van een project. Na de startup kan de door u beoogde Project Manager sturing geven aan het project.

Over de onderdelen van de Project Startup maken we samen afspraken. Hierbij valt te denken aan:

  • Assistentie bij het opstellen van de Business Case. Opstellen van alternatieven zodat u een juiste afweging kunt maken omtrent het beoogde project.
  • Beoordeling en advies ten aanzien van de Requirements en het Systeem Ontwerp. Als de requirements of Systeem Ontwerp onvoloende in kaart zijn gebracht dan kan Tom assiteren deze alsnog aan te vullen en aan te scherpen.
  • Afbakenen en formuleren van de scope van het project. Hierbij aandacht voor alle partijen welke betrokken moeten worden.
  • Inrichten van de Project Organisatie, het Project Dossier en het Communicatie Plan.
  • Assisteren bij het opstellen van realistische estimates, profilering van het ontwikkel- en implementatieteam en een project planning. Risico analyse kan hierbij worden gebruikt.
  • Het schrijven van een Project Management Plan ofwel Plan van Aanpak.

De Project Startup Checklist is een uitstekend hulpmiddel maar in de Project Startup is een gedegen afstemming en het betrekken met alle stake holders rond het project in feite waar het om draait. De door u beoogde Project Manager wordt bij voorkeur betrokken in de Project Startup. Na de startup kan Tom op verzoek nadere assistentie verlenen.

Vanuit mijn werk bij een IT Leverancier is mij het belang van een onafhankelijk en kundig advies duidelijk geworden. Een IT leverancier zal vanzelfsprekend zijn producten als oplossing naar voren brengen, alternatieven en gevolgen voor de organisatie blijven mogelijk onderbelicht. Als onafhankelijk Project Manager kan ik u helpen om een totaalbeeld te vormen met alle aspecten tijdens en ná het project in kaart te brengen zodat u vooraf de juiste keuzes kunt maken. Ik heb hierbij ervaring op het gebied van Applicatie Implementatie, Custom Development, Business Intelligence, Monitoring en Service Oriented Architecture.

Betrouwbare Project Estimates in de IT blijven altijd lastig. Ik ben er niet om u een project te verkopen, ik ben onafhankelijk en kan mijn ervaring en hulpmiddelen inzetten bij het opstellen van estimates en planning.