Project Assurance


De stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van een project en stelt hiertoe een projectmanager aan. Deze projectmanager rapporteert aan de stuurgroep. Maar hoe weet een stuurgroep nu zeker dat een project of programma levert wat het zou moeten leveren en loopt zoals het zou moeten lopen? Om hier meer zekerheid te krijgen kan de stuurgroep besluiten om een onafhankelijke monitoring in te stellen, dit noemen we Project Assurance. Hierbij maak ik geen onderdeel uit van de projectorganisatie. Middels interviews en het verzamelen van feiten rapporteer ik onafhankelijk aan de stuurgroep. Hierbij valt te denken aan:

  • Analyse projectuitgaven versus opgeleverde producten.
  • Wordt het project uitgevoerd zoals vastgelegd in een kwaliteitsplan. Als er geen kwaliteitsplan is, wordt het project dan uitgevoerd zoals men van een project manager mag verwachten.
  • Welke aspecten krijgen vanuit het project onvoldoende aandacht.
  • Risico Ananalyse

Project Assurance is zeker geen stok om mee te slaan. Het is een onafhankelijke monitoring van het project welke middels een verslag aan de stuurgroep wordt gepresenteerd. Het is aan de stuurgroep om te besluiten welke maatregelen er genomen moeten worden. Project Assurance is voor alle betrokkenen een zeer gevoelig onderwerp. De nodige tact en politieke gevoeligheid is op zijn plaats. Het ontbreken van Project Assurance is voor de stuurgroep een onnodig risico. Ik ben geen voorstander van een Project Health Check omdat een Health Check vaak pas wordt ingezet als de indruk er is dat het project is ontspoort. Het doel van Project Assurance is het voorkomen dat een project ontspoort. Project Assurance zou van begin af aan en met vaste regelmaat moeten worden ingericht.