Gedelegeerd Opdrachtgever


Opdrachtgeverschap is een onderschat onderdeel van projecten. Als een organisatie besluit een project door een externe leverancier te laten uitvoeren dan zijn er een aantal belangrijke onderdelen welke meestal niet bij de externe leverancier liggen. Hierbij valt te denken aan:

  • Het verzamelen, afstemmen en valideren van de requirements. Het betrekken van gebruikers en Subject Matter Experts in uw organisatie is van essentieel belang.
  • Het beoordelen van het voorstel van de externe leverancier in de breedste zin.
  • Het organiseren en begeleiden van de gebruikersacceptatietest.
  • Het assisteren bij het inregelen van de benodigde infrastructuur.
  • De overdracht aan en mogelijk aanvullende training van de onderhouds- en beheerorganisatie.
  • Onafhankelijk advies aan en afstemming met de "echte" opdrachtgever tijdens de uitvoering van het project.
  • De aansturing van de externe leverancier.
Opdrachtgever blijf u natuurlijk zelf, u kunt het echter voor een deel delegeren. Tom kan uw onafhankelijk vertrouwenspartner zijn die u het werk uit handen neemt en veel ervaring inbrengt.